top of page
אבחון תקשורתי - אבחון של אוטיזם בילדים, נוער ומתבגרים
אבחון תקשורתי | מכון רגעים

אוטיזם והפרעות על הרצף ASD מתאפיין בקשיים מהותיים בתחום החברתי: קושי ליצור קשר, ניהול שיחה עם האחר, קושי לשהות בחברת אחרים וחוויה של זרות ובידוד חברתי. בנוסף קיימים מאפיינים גופניים כמו סלידה ממגע, נטייה להתנהגות נוקשה וחזרתית, ואף שימוש בתנועות גוף לא מקובלות. כמו כן, קימים גם קשיים בהתארגנות וניהול עצמי, קושי בהתמדה, ניהול זמן, מסגרת עבודה ותכנון וארגון. 

 

מכלול של מאפיינים אלה יוצרים אצל האדם תחושה של שונות בידוד וניכור מהעולם. אנו ברגעים עוסקים באבחון פסיכולוגי, קליני והתפתחותי של אוטיזם בגילאים השונים. חשוב להדגיש כי על מנת לקבל אבחנה זו קיים תמיד צורך בנוסף לאבחון הפסיכולוגי לבדיקה של רופא התפתחותי או פסיכיאטר. 

 

כאשר שתי חוות דעת אלה מסכימות על נוכחותה של הפרעה תקשורתית ניתן יהיה לקבל את האבחנה. האבחון כולל מספר שלבים והוא נמשך על פני תקופה של מספר שבועות. בשלב הראשון מתקיים ראיון קליני מפורט וכן איסוף של רקע מגורמים שונים. לאחר מכן מועברים מספר מבחנים פסיכולוגיים אשר נמצאו כתקפים ליצירת האבחנה. בנוסף לכך ותוך כדי התהליך מתקיימת תצפית מובנית בנבחן. בסיומו של התהליך ולאחר ניתוח ועיבוד התוצאות מתקיימת פגישת פידבק והכוונה לגבי דרכי טיפול וזכויות. 

bottom of page