top of page
סדנת מתסכול ומחאה לביטוי ויצירה
מיומנויות חברתיות מתבגרים
סדנת טיפול בארגז חול - רונן ברגר.jpg
טיפול בארגז החול
טיפול בילדים במשחק.jpg
טיפול בילדים בשחק
טיפול בילדים במשחק.jpg
הכשרה למטפלים
bottom of page