top of page
הערכת מסוגלות הורית
הערכת מסוגלות הורית | מכון רגעים

הערכת מסוגלות הורית נועדה על מנת לבדוק את מידת יכולתו של כל אחד מההורים לגדל את הילד כראוי ולדאוג לצרכיו הפיסיים רגשיים, ורוחניים. ברוב המקרים מתבקשת הערכת מסוגלות הורית על ידי הערכאה המוסמכת במסגרת סכסוכי משמורת וזאת על מנת לסייע לערכאה השיפוטית לקבל החלטות הנוגעות לילדי הצדדים. 

 

חשוב להדגיש כי המסוגלות ההורית איננה תכונה מולדת אלה נגזרת מצרכי הילד ומסוגלותו של ההורה לענות לצרכים אלה.  

 

הערכת המסוגלות היא תהליך מורכב אשר משלב בתוכו:

  • בדיקת המידע המשפטי, המידע משרותי הרווחה, על הילד ומשפחתו

  • הערכה פסיכולוגית של הילד על מנת למפות את קשייו וצרכיו

  • אבחון פסיכודיאגנוסטי מקיף של כל אחד מההורים

  • תצפית אינטראקציות הורה ילד

 

לאחר מכן נכתבת חוות דעת מפורטת ומקיפה עם המלצות בנוגע למשפחה באופן כללי וכן באופן פרטני בנוגע לכל אחד מההורים והילד. 

 

אנו ברגעים צברנו נסיון של שנים בהערכת מסוגלות הורית וערוכים לבצע תהליך מקצועי ומקיף אשר יוכל לסייע בהמשך הדרך למשפחה שפונה. 

bottom of page