top of page
אבחון פסיכודידקטי
אבחון פסיכודידקטי | מכון רגעים

האבחון הפסיכודידקטי נועד לגלות האם קשייו של הילד/ה אכן נובעים מלקויות למידה שונות, או מגורמים רגשיים.

 

אבחון זה מעניק הערכה מפורטת של יכולותיו הקוגניטיביות של הילד/ה. בנוסף, מאפשר האבחון הדידקטי זיהוי של קשיים ספציפיים כמו דיסלקציה, דיסגרפיה, דיסקלקוליה וכן הלאה. בסופו, נותן האבחון הדידקטי המלצה להתאמת תוכנית הלימודים או אופן הלימוד המותאמים לצורכי הילד/ה, וכן עמוד האבחון על העזרה המתאימה לילד/ה בתחום הרגשי.

 

בנוסף, מאפשר בסופו האבחון הדידקטי קבלת התאמות בדרכי הבחנות במוסדות החינוכיים (הארכת זמן בחינה, הקראה וכדומה) בהתאם לקשייו של הילד כפי שעולים ומצטיירים מחומר האבחון.

האבחון הדידקטי נערך במשך כשתיים - שלוש פגישות בנות שעתיים כל אחת. עם סיום האבחון ועיבוד התוצאות מתקיימת פגישת משוב בנוכחות ההורים.

bottom of page