top of page
אבחון פסיכודיאגנוסטי
אבחון פסיכודיאגנוסטי | מכון רגעים

אבחון פסיכודיאגנוסטי הוא אבחון פסיכולוגי מקיף, שמעניק למטופל תמונה מעמיקה ואינטגרטיבית, ביחס למצבו הרגשי והנפשי, לצד כישוריו השכליים והלימודיים. האבחון הפסיכודיאגנוסטי עוזר ומסייע להבין את מהות הקשיים הרגשיים, התפקודיים וההתנהגותיים של הנבדק, עוזר לזהות גורמי סיכון אפשריים, ומהווה כלי יעיל לקביעת כיווני התערבות וטיפול. האבחון מתבצע על ידי פסיכולוגים קליניים. חשוב לדעת שהאבחון הפסיכודיאגנוסטי מיועד גם למבוגרים, כאשר עולות שאלות מהותיות לגבי תפקוד, הסתגלות, מצב רגשי קשה, או סכנה אובדנית. וכן, כשעולות שאלות מטעם גורמי רווחה לגבי מסוגלות הורית.

 

מתי כדאי להפנות לאבחון פסיכודיאגנוסטי?

כאשר ההורים ו/או צוות בית הספר חשים כי הילד/ה או הנער/ה מתמודדים עם קשיים רגשיים או מפגינים למשל קשיי התנהגות שהסביבה מתקשה להבין את מקורם ולא מצליחה לספק מענה נכון ופתרון לבעיות וקשיים אלה. האבחון הפסיכודיאגנוסטי עוזר למקד ולהבין את גורמי המצוקה הפנימיים ולהעריך את מידת הסיכון בהם נמצאים הילד/ה או הנער/ה.

 

מהן נקודות האזהרה שבהן יש לשקול לפנות לאבחון הפסיכודיאגנוסטי?

  • במצבים של שינוי פתאומי בהתנהגות הילד/ה או הנער/ה (למשל תלמיד מצטיין שמפסיק לתפקד לימודית, כשמופיעים אי-שקט או עצבנות חריגים אצל ילדה/ה ללא הסבר, כאשר הילד/ה נראה עצוב מהרגיל לאורך תקופה, כאשר ילד/ה או נער/ה ללא קשיים חברתיים מתחיל/ה להסתגר באופן חשוד ונמנע מקשרים ואינטראקציות חברתיות מהותיות וכו').

  • במצבים בהם נראה שהילד/ה מתקשה להבחין בין הדמיון למציאות.

  • כשהסביבה מתרשמת מהתנהגויות אשר לא תואמות לנורמה המקובלת, או סיטואציות של קושי בהבנת הנורמות החברתיות.

  • כאשר מופיעות התנהגויות אצל הילד/ה שמסכנות אחרים, מצבים של פגיעה או סיכון עצמי או אף חלילה איום אובדני.

  • מצבים של חשש שהילד/ה נפגע בזמן אירוע או גורם כלשהו בסביבתו.

  • כיצד מתבצע האבחון הפסיכודיאגנוסטי?

 

אבחון פסיכודיאגנוסטי לילדים ומתבגרים כולל רצף של מספר מפגשים בהם מתבצע תהליך טיפולי הבנוי לפי שלבים. במפגש ראשון אנו מקבלים רקע ומשוחחים עם ההורים לצורך הכרת הילד/ה לעומק, עומדים על תולדות הבעיה ושורשיה ומוצאים את השאלות עליהן נענה בתהליך האבחון. לאחריו, נערכים מספר מפגשים עם הילד/ה בהם אנו מבצעים סדרה של מטלות, חלקן שאלות ומשימות הדומות למטלות לימודיות שגרתיות וחלקן האחר הן משימות מגוונות הכוללות ציורים, סיפורים ועוד.

לאחר סיכום כלל הממצאים ע"י הבוחנים שלנו, נערך מפגש סיכום עם ההורים למסירת התוצאות, המסקנות וההמלצות להמשך הדרך. מיד עם תום האבחון ניתן דו"ח מפורט מסכם הכולל את פירוט הממצאים וכן את המלצותינו הטיפוליות. 

bottom of page