top of page
אבחון בשלות לכיתה א׳
אבחון בשלות כיתה א | מכון רגעים

במקרים בהם חושדים ההורים והצוות החינוכי שהילד/ה איננו בשל לכניסה לבית הספר, אנו עורכים לו אבחון בדיקת בשלות, הכולל אבחון וניתוח פסיכולוגי רחב ומעמיק המפנה תשומת לב למתן טיפול במידה ונדרש. באבחון הבשלות לכיתה א' נעשה שימוש בכלי מדידה אובייקטיביים, המסייעים להורים ולצוות החינוכי בקבלת החלטה נכונה יותר לגבי עלייה לכיתה א', או הישארות בגן לשנה נוספת. האבחון בודק בשלות פסיכולוגית הנמדדת בשלושה מישורים: הראשון בוחן רמה שכלית ותפקודית תואמת גיל, השני בשלות רגשית, והשלישי יכולות חברתיות.

חוות דעת פסיכולוגית בענייני משמורת, השמה חוץ ביתית ומסוגלות הורית – לגופי הרווחה ולבתי המשפט

 

במצבים של חוסר הסכמה הנוגעים במשמורת על הילדים בתהליך גירושין, נבדקת המסוגלות ההורית שמטרתה להמליץ לבתי המשפט וגופי הרווחה הרלוונטיים על הסדרי המשמורת המיטביים לילדים, בהתחשב ביכולת ההורית ובקשר של הילדים והוריהם. בתהליך זה נבדקים שני ההורים, הילדים, והיחסים שבין כל הורה לילד.

bottom of page